Inschrijfformulier Koppelwedstrijd JTG-Timing 14 Maart 2020

UITNODIGING

 

KOPPELWEDSTRIJD zaterdag 14 maart  2020

 

 

Locatie: Het Haantje 7, Het Haantje

 

Opzet van de proeven:

De koppelwedstrijd bestaat uit 6 proeven van ieder 3 apporten. Iedere proef bestaat uit 1 apport op A-niveau en 2 apporten op B-niveau. De proeven bestaan uit de onderdelen markeren, verloren zoeken, slepen, dirigeren en steadyness testen.

 

Koppels:

Koppels kunnen zich inschrijven voor deze wedstrijd. Een koppel bestaat uit 2 voorjagers met hun honden, waarvan maximaal 1 hond op A-niveau. Inschrijven met 2 honden op B-niveau is mogelijk, maar 1 hond van dit betreffende koppel moet de A- onderdelen uitvoeren en wordt als A hond ingeschreven.

 

Een koppel bestaat uit een combinatie van verschillende rasgroepen, bijvoorbeeld een retriever met een staande hond. Deze combinaties hebben voorrang op de inschrijving. Inschrijvingen met 2 honden uit eenzelfde rasgroep worden op een reservelijst geplaatst.

 

Inschrijving:

Het inschrijfformulier is hieronder te downloaden.

 

Bij uw inschrijving dient u, naast een volledig en digitaal ingevuld inschrijfformulier, gelijktijdig kopieën van (meest recent) behaalde resultaten van beide honden mee te sturen,  waaruit blijkt dat het koppel bestaat uit een A- en B-niveau hond, dan wel 2 B- niveau honden. Onvolledige inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

 

Kosten voor deelname zijn € 80,00 per koppel. Dit bedrag dient u gelijk bij uw inschrijving over te maken op:  NL74 RABO 0150 5978 19 ten name van J. Kloese o.v.v. Koppelwedstrijd en de namen van het koppel.  Inschrijving geschiedt op volgorde van betaling.

Aan deze wedstrijd kunnen maximaal 21 koppels deelnemen.

Het ingevulde inschrijfformulier met benodigde documenten kunt u per mail sturen naar: koppelwedstrijdjtg@live.nl

De inschrijving staat open tot en met uiterlijk maandag 24 februari 2020 a.s. of totdat het maximaal aantal deelnemende koppels is bereikt.

 

                                                                               

 


Overige bepalingen

a. Door inschrijving en betaling van het inschrijfgeld verklaren de

 voorjagers:

-       dat de ingeschreven honden – voor zover bekend – in de laatste 12 maanden niet hebben verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar op besmetting van andere honden te vrezen valt.

-       dat zij instemmen met het reglement.

 

b. De voorjagers verklaren eveneens dat zij, ten tijde van de koppelwedstrijd, loopse teven zullen terugtrekken. In dat geval is vervanging van de loopse teef toegestaan. Terugbetaling van het inschrijfgeld zal niet plaats vinden.

 

c. Bij annulering van de inschrijving wordt tot 3 weken voor aanvang van de wedstrijd € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 3 weken voor aanvang van de wedstrijd volgt geen restitutie van het inschrijfgeld. 

 

d.  Deelname aan de koppelwedstrijd gebeurt op eigen risico. JTG-Timing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deze activiteiten. JTG-Timing is evenmin aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.

 

e. Bij inschrijving geeft u de wedstrijdorganisatie gelijktijdig toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie van de koppelwedstrijd en het maken van foto’s ten tijde van de koppelwedstrijd voor gebruik op onze website en social media. 

 


Download
Inschrijven Koppelwedstrijd
Inschrijfformulier Koppelwedstrijd JTG 1
Microsoft Word document 57.3 KB