Inschrijfformulier Koppelwedstrijd JTG-Timing 16 Maart 2019

De Jachthonden Trainings Groep ‘TIMING’ uit Emmen nodigt u uit voor de koppelwedstrijd, te houden op zaterdag 16 maart 2019. De wedstrijd wordt gehouden om en nabij recreatieterrein “De Grote Rietplas” in Emmen.

 

 

De koppelwedstrijd bestaat uit 6 proeven van ieder 3 apporten. Iedere proef bestaat uit 1 apport op A-niveau en 2 apporten op B-niveau. De proeven bestaan uit de onderdelen markeren, verloren zoeken, slepen, dirigeren en steadyness testen.

 

 

Koppels kunnen zich inschrijven voor deze wedstrijd. Een koppel bestaat uit 2 voorjagers met hun honden, waarvan maximaal 1 hond op A-niveau. Inschrijven met 2 honden op B-niveau is mogelijk, maar 1 hond van dit betreffende koppel moet de A- onderdelen uitvoeren en wordt als zodanig ingeschreven.

 

Een koppel bestaat uit een combinatie van verschillende rasgroepen, bijvoorbeeld een retriever met een staande hond. Deze combinaties hebben voorrang op de inschrijving. Inschrijvingen met 2 honden uit eenzelfde rasgroep worden op een reservelijst geplaatst.

 

 

Bij uw inschrijving dient u, naast een volledig en digitaal ingevuld inschrijfformulier, gelijktijdig kopieën van (meest recent) behaalde resultaten van beide honden mee te sturen, waaruit blijkt dat het koppel bestaat uit een A- en B-niveau hond, dan wel 2 B- niveau honden.

 

 

Kosten voor deelname zijn € 80,00 per koppel. Dit bedrag dient u gelijk bij uw inschrijving over te maken op: NL74 RABO 0150 5978 19 ten name van J. Kloese o.v.v. Koppelwedstrijd en de namen van het koppel. Inschrijving geschiedt op volgorde van betaling.

Aan deze wedstrijd kunnen maximaal 21 koppels deelnemen.

 

Het ingevulde inschrijfformulier met benodigde documenten kunt u per mail sturen naar: koppelwedstrijdjtg@live.nl (Het inschrijfformulier kunt u onderaan deze pagina downloaden)

De inschrijving staat open tot en met uiterlijk maandag 25 februari 2019 a.s. of totdat het maximaal aantal deelnemende koppels is bereikt.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens JTG- Timing Emmen

 

 

Margreet Teunissen


Overige bepalingen

a. Door inschrijving en betaling van het inschrijfgeld verklaren de

voorjagers:

* dat de ingeschreven honden – voor zover bekend – in de laatste 12 maanden niet hebben verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar op besmetting van andere honden te vrezen valt.

* dat zij instemmen met het reglement.

 

 

b. De voorjagers verklaren eveneens dat zij, ten tijde van de koppelwedstrijd, loopse teven zullen terugtrekken. In dat geval is vervanging van de loopse teef toegestaan. Terugbetaling van het inschrijfgeld zal niet plaats vinden.

 

 

c. Bij annulering van de inschrijving wordt tot 3 weken voor aanvang van de wedstrijd € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 3 weken voor aanvang van de wedstrijd volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.

 

 

d. Deelname aan de koppelwedstrijd gebeurt op eigen risico. JTG-Timing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deze activiteiten. JTG-Timing is evenmin aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.

 

 

e. Bij inschrijving geeft u de wedstrijdorganisatie gelijktijdig toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie van de koppelwedstrijd en het maken van foto’s ten tijde van de koppelwedstrijd voor gebruik op onze website en social media.


Download
Inschrijven Koppelwedstrijd
Inschrijven Koppelwedstrijd.xlsx
Microsoft Excel werkblad 10.0 KB